Danske Miljøzonemærker

Her finder du de mest typiske spørgsmål omkring miljøzonerne i Danmark med en efterfølgende besvarelse.


1. Gælder kørselsforbuddene i de danske miljøzoner også for udenlandske køretøjer uden mærkat?

Ja. Skiltene, der markerer indgangen til en miljøzone, hører under de alment gyldige trafiktegn og gælder også for udlændinge og deres køretøjer.

2. Hvordan ved jeg, om jeg kører ind i en miljøzone?

Miljøzonen varsles med et skilt efter gældende vejregler ved alle indkørselsveje til zonen.

3. Er der nogen køretøjer, som ikke er omfattet af miljøzonen?

Køretøjer, der er registreret til veterankørsel og køretøjer fra forsvaret, politiet og redningsberedskabet, er undtaget kravene om miljøzonemærker, såfremt disse sædvanligvis ikke kører i miljøzonen.

4. Kan jeg søge om dispensation til at køre ind i miljøzonerne?

Dispensation til at køre ind i miljøzonerne kan søges hos Miljøstyrelsen.

Adressen er:

Miljøstyrelsen
Miljøteknologi
Strandgade 29
1401 København K
Danmark


Fax: +45 3332 2228
E-mail: mst@mst.dk
Web: www.mst.dk

5. Hvilke sanktioner er der ved at køre ind i miljøzonerne uden miljøzonemærke?

Ved kørsel ind i miljøzonerne uden miljøzonemærke er det en politimæssig opgave i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Vognmanden vil få et bødeforlæg.

6. Hvad er en transitrute?

Den brune linje vist på kortet over København er en transitrute for lastbiler og anden tung trafik til og fra færgerne i Nordhavnen i København. Transittrafikken bliver ledt ind og ud af miljøzonen via en særlig rute til Tuborgvej. Lastbiler behøver altså ikke at have et miljøzonemærke i forruden, når de kører international transit.

7. Skal jeg have et miljøzonemærke for at køre igennem Danmark eller på motorvejene?

Nej. Du vil også i fremtiden kunne køre ind i Danmark uden et miljøzonemærke og stadig kunne køre frit rundt. Du må bare ikke køre ind i de kendetegnede miljøzoner.

8. Kan jeg som virksomhed godt bestille flere mærker på en gang, og kan jeg også betale for bestilling af mærker uden kreditkort?

Ja, det er muligt at bestille flere mærker på samme ordre. Betalingen kan ske forud ved en bankoverførsel.

9. Hvor anbringer jeg mærket, og hvor længe er det gyldigt?

Anbring det nye miljømærke set indefra bilen til venstre forneden på indersiden af forruden. Såfremt bilens nummerplade ikke skiftes gælder mærket for køretøjets hele levetid.

10. Hvad er leveringstiden på det bestilte miljøzonemærke?

Det afhænger meget af postens leveringstid fra Danmark til leveringsstedet. Efter modtagelse af ordre, kopi af bilens papirer og din betaling kan der gå op til 7 dage til kontrol, fremstilling og forsendelse af dit miljømærke. Forudsætning er altid, at bilens papirer er læselige og indeholder alle nødvendige detaljer.