Danske Miljøzonemærker

Miljømærkatpligt til miljøzoner i Danmark – gælder nu også for udlændinge

Renere luft til borgerne i byerne. Det er målet med miljøzonerne. De mest forurenende lastbiler og busser skal have et filter på, så de sender færre partikler ud i luften.


Miljøministeriet i Danmark har oprettet miljøzoner i København, Frederiksberg, Aalborg, Århus og Odense kommune.

Du kan her se hvilke geografiske områder, der er berørt af miljøzoneordningen.

Dieseldrevne lastbiler og busser med en totalvægt på over 3,5 tons skal være forsynet med et synligt miljøzonemærke, når de kører i en miljøzone. Dette krav gælder for dansk indregistrerede køretøjer og som noget nyt nu også for udenlandske køretøjer.

Miljøzonemærket bliver udstedt på baggrund af oplysninger om køretøjets Euronorm, eller hvorvidt der er eftermonteret partikelfilter på køretøjet.

I en miljøzone skal dieseldrevne lastbiler og busser med en totalvægt på over 3,5 tons overholde særligt lave krav til partikeludslip eller have et partikelfilter sat på. Filteret fjerner op til 80 % af de skadelige stoffer fra de store bilers udstødning. Partikler i alle størrelser fanges i filteret, også de ultrafine, der er mistænkt for at være særligt sundhedsskadelige.

Applus Bilsyn er Danmarks bedste tilgængelige bilsynsvirksomhed og for at gøre det nemt for dig, tilbyder vi som de eneste i Danmark, at du kan bestille dit miljøzonemærke online.

Online-bestilling
Du kan købe det danske miljøzonemærke ved at udfylde online-formularen. Du skal bruge følgende dokumentation:

  • En elektronisk kopi af køretøjets registreringsattest
  • Evt. elektronisk kopi af dokumentation for eftermontering af partikelfilter
  • Generel information vedrørende køretøjet

 

Skriftlig ansøgning
Du har også mulighed for at bestille det danske miljøzonemærke ved skriftlig henvendelse til Applus Bilsyn i Taastrup.

Alle dokumenterne sendes til følgende adresse:

Applus Danmark A/S
Høje Taastrup Boulevard 23, 2. th.
2630 Taastrup
Danmark

Efter modtagelse af ordre, kopi af bilens papirer og din betaling kan der gå op til 7 dage til kontrol, fremstilling og forsendelse af dit miljøzonemærke. Forudsætning er altid, at bilens papirer er læselige og indeholder alle nødvendige detaljer.